23/01/2017

ACTA DE L’ASSAMBLEA DE L’AMPA DE L’ESCOLA PIA-DIPUTACIÓ.ACTA DE L’ASSAMBLEA DE L’AMPA DE L’ESCOLA PIA-DIPUTACIÓ.

Data: Dijous 19 de gener
Inici: 19,30 en primera convocatòria.
          20h en segona convocatòria

Assistents: Junta de l'AMPA (Isabel, Montse, Yolanda, Silvia, Bea, Anna i José Luis) + set pares/mares més.

- Presentació dels membres de la junta de l'AMPA i dels assistents: Explicació general d'on venim i cap on volem anar.

- Memòria d'activitats i del pla d'actuació dividit en quatre eixos:

-         formació -xerrades i escola de pares-
-         apertura de l'AMPA a l'escola -revista i newsletter-
-         col.laboració amb Caliu i Montserrat
-         legalització de l'AMPA -estatuts i tresoreria-.

S'APROVA

- Estatuts i de les esmenes. S'APROVEN
- Tresoreria: Balanç econòmic 2015/16. S'APROVA
Pressupost 2016/17 S'APROVA

- Candidatura de junta per l'AMPA 2016/18
Presidenta: Isabel
Tresorera: Montse
Secretari: José Luis
S'APROVA

- Precs i preguntes: Es comenta el perill d'ajuntar Caliu i Portes Obertes. Algunes mares es comprometen a enviar mails amb idees per modernitzar el caliu (sopar, coreografies d'alumnes, ...).
Es planteja explorar-ne la possibilitat, primer parlant amb l'escola i posteriorment estudiant com es pot implementar la socialització de llibres de text. Potser estaria bé crear una comissió. Un pare i una mare s'ofereixen per començar a explorar aquesta possibilitat.
Quatre persones mostren el seu interès en formar part de la junta de l'AMPA.

A les 21h es dona per finalitzada l'assemblea.


Cap comentari:

Publica un comentari